Monthly Archives: March 2015


Dekenij Patershol doet mee aan de Groote Gentsche Gruute Kuis. Zondag 29 maart om 10u op het Kaatsspelplein.

Gentsche Gruute Kuis