Dekenij Patershol


De Koninklijke Dekenij Patershol vzw, opgericht als Gebuurte Plotersgracht en Aanpalende Straten in 1966, heeft als doel activiteiten te ontwikkelen die bijdragen tot een goed buurtgemeenschap. Het sociale aspect is de hoofbekommernis. De dekenij heeft de traditie van een jaarlijks buurtfeest -de Patersholfeesten- zorgvuldig in ere gehouden. Door te feesten leert men elkaar beter kennen en wordt de onderlinge solidariteit bevorderd.
patershol wapenschild kleur met randen

Iedereen die woont of een zaak voert in het Patershol kan lid worden door een jaarlijkse vrijwillige bijdrage als lidgeld te betalen. Je kan lid worden door een inlichtingenfiche in te vullen die jaarlijks in de brievenbussen van het Patershol verdeeld wordt, en een lidgeld te betalen. Het lidmaatschap loopt van januari tot december.

Dit zijn de jaarlijkse activiteiten voor de leden van de Dekenij Patershol

een gratis nieuwjaarsreceptie op de eerste zaterdag van januari
een seniorenfeest voor de 60 plussers eind februari: heerlijk diner voor weinig geld
met Pasen: paaseieren rapen voor de kinderen
begin mei: lente-activiteit, meestal een stadswandeling in een Gentse wijk
het weekend vóór 15 augustus: Patersholfeesten met extra activiteiten voor de leden
een herfstactiviteit, meestal toeristische busreis half oktober
begin december een Sinterklaas bezoek bij de kleintjes
een Kerstfeest op het eind van het jaar

Maar verder kunt U ook genieten van

het viermaandelijks buurtkrantje Patershol-nieuws
attenties bij geboorten, huwelijken, droeve gebeurtenissen,…
tussenkomst bij noodsituaties
kerstverlichting in de buurttuin en aan het clubhuis

extra activiteiten voor de leden tijdens de Patersholfeesten zijn

de dekenij betaalt de taks op terrassen tijdens de Patersholfeesten
aan de leden wordt een receptie aangeboden zaterdagavond
leden mogen gratis deelnemen aan de historische rondleiding zaterdagvoormiddag
kinderen van leden mogen gratis deelnemen aan de kinderactiviteiten