Rommelmarkt


De Rommelmarkt 2016 gaat dit jaar door op zondag 14 augustus van 8u tot 16u.

Alle standplaatsen zijn bezet! De inschrijvingen voor 2016 zijn afgesloten!

Om misverstanden op de dag van de Rommelmarkt snel op te lossen, vragen wij iedereen om dit standplaatsbewijs af te drukken en mee te brengen naar de rommelmarkt, of om de PDF op je telefoon op te slaan.
* De standplaatsen zijn beperkt tot blokken van 4 m op de toegestane diepte. Er worden maximum twee blokken per deelnemer toegestaan of de breedte van het woonhuis.
* Voor niet-leden van de dekenij kost een standplaats € 17 per blok. De toewijzing van een standplaats is pas definitief na ontvangst van het standgeld, te storten op rekeningnummer:
BE88 6711 1142 0941 – EURBBE99 van de Kon. Dekenij Patershol vzw, met melding van uw naam en ‘rommelmarkt 2016’. Om een aanvraag zo vlot mogelijk te kunnen verwerken vragen wij u om de betaling tegelijk met de inschrijving te doen en ons de datum van betaling in het formulier mee te delen.
* Voor leden van de dekenij (op vertoon van hun lidkaart 2016) is deelname aan de rommelmarkt gratis.

Nog vragen?
Coördinatiepunt Rommelmarkt: Trees Coene, dekenin:
Plotersgracht 14 – 9000 Gent – Tel: 0497/33 88 72
e-mail: dekenij.patershol@telenet.be