Pareltjes uit onze buurt


Jaarlijkse activiteiten voor de dekenijleden 🎉

– Recepties en etentjes: Nieuwjaar, seniorenfeest, receptie Patersholfeesten, Burendrink…
– Kinderactiviteiten: Paaseiren rapen, bezoek Sinterklaas, kinderdisco Patersholfeesten…
– Uitstapjes: Lentewandeling, herfstactiviteit, historische rondleiding Paterholfeesten…

en nog een buurtkrantje, attenties bij geboortes, huwelijken, droeve gebeurtenissen, tussenkomst bij noodsituaties, geen taks op terras tijdens de Patersholfeesten voor de Horeca, kerstverlichting in de buurt…

Waarom de Dekenij?

De Koninklijke Dekenij Patershol vzw, opgericht als Gebuurte Plotersgracht en Aanpalende Straten in 1966, heeft als doel activiteiten te ontwikkelen die bijdragen tot een goed buurtgemeenschap. Het sociale aspect is de hoofbekommernis. De dekenij heeft de traditie van een jaarlijks buurtfeest -de Patersholfeesten- zorgvuldig in ere gehouden. Door te feesten leert men elkaar beter kennen en wordt de onderlinge solidariteit bevorderd.

Lid worden

Iedereen die woont of een zaak voert in het Patershol kan lid worden door een jaarlijkse vrijwillige bijdrage te betalen als lidgeld. Daarvoor stuurt u het best een e-mail naar dekenij@patershol.org of vult u een inlichtingenfiche die jaarlijks in de brievenbussen vanhet Patershol verdeeld wordt of bereikt u ons door op dit knopje te klikken.


Geschiedenis van de wijk
socıale actıvıteıten
KUNSTENAARS